Organisationen har genomgått olika stadier och idag har organistionen väl besökt hemsida och en pappers tidning som når ut till många hushåll och föreningar i Skåne.

Hittills har Som Skåne gett ut 10 utgåvor och har fått många positiva kommentarer och konstruktiva råd från många håll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *