SomSkane Media är en ideell förening av och för unga. Vi vill vara en plattform för
ungdomar att förverkliga sina idéer och drömmar inom media och skapande. Vi lär
ungdomar att använda radio, TV, prodcasts, bild- och filmredigeringsprogram m.m.
i deras skapande. Utöver detta vägleder vi unga i deras produktioner från skiss till
slutprodukt – med målet att ge dem en röst.
Syfte och målsättning:
– att främja ungas organisering och inflytande i samhället
– att främja ungas kreativitet och skapande
– att verka för ökad integration i Sverige
– att ge ungdomar kunskapen och plattformen att göra sin röst hörd.

Föreningen är öppen för alla oavsett bakgrund, religion, språk och etnicitet. Vårt
fokus ligger dock på ungdomar i så kallade utanförskapsområden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *